F.A.Q

Generelt

Vi udlejer alle vores lejligheder efter Boligreguleringsloven § 5 stk. 2. Det vil sige, at det er en markedsbaseret husleje. Det betyder, at lejer har såvel den indvendige vedligeholdelse i lejemåls perioden som istandsættelsesforpligtelsen ved fraflytning.

Denne forpligtelse er svær at sætte konkrete tal på. Dog ligger den ofte under det indbetalte depositum. Vi kan også fortælle, at vi har forhandlet en fast rabataftale i stand med maleren, der betyder 10 % rabat til vores lejere. De ovennævnte vilkår er en forudsætning for, at vi altid kan tilbyde kommende lejere lækre, nyistandsatte lejligheder med hvidevarer af bedste kvalitet.

Indflytning

Vi arbejder normalt ikke med ventelister, men udlejer efter først til mølle-princippet. Vi ved nemlig, at når du kommer til os, er det oftest fordi, du har brug for en lejlighed her og nu. Derfor skal du ringe eller skrive til os, når du ser en lejlighed, du gerne vil leje. Herefter er det muligt at se lejligheden, og herefter underskrive lejekontrakt.

Kort tid efter indflytning holdes der et indflytningssyn, hvor udlejer og lejer sammen gennemgår boligen for eventuelle fejl og eventuelt udfylder en indflytningsrapport. Indflytningssynet er gratis og tilbydes alle lejere som en sikkerhed, til når lejligheden fraflyttes igen

Ved indgåelse af lejekontrakt indbetales 3 måneders husleje som depositum samt 1 måneds husleje som indskud.

Fraflytning

Når et lejemål er blevet opsagt, skal fraflytning af lejemålet ske ca. 15 dage eller 10 arbejdsdage før lejemålet ophører. Dvs. hvis lejemålet eksempelvis ophører den 1. oktober, skal man være ude af lejligheden senest den 15. september, således at den kan nå at blive istandsat til næste lejer. Lejer hæfter dog for lejemålet i hele opsigelsesperioden.

Til fraflytningssynet (Se senere afsnit) forventes det, at lejligheden er tømt for alt inventar og grundigt rengjort. Såfremt lejligheden ikke vurderes tilstrækkeligt rengjort, benyttes et rengøringsfirma på lejers regning.
Fraflyttende lejer må gerne videresælge inventar til den nye lejer. Udlejer skal blot være informeret om salget og om at pågældende genstande derfor bliver i lejligheden.
Ved fraflytning må man ikke henstille kasserede møbler og affald i gård eller kælderrum i stedet for at få det kørt væk. Af hensyn til de øvrige beboere og miljøet generelt vil henstillet inventar og affald blive fjernet på fraflyttet lejers regning.
Lejer må gerne selv finde håndværkere til istandsættelsesarbejdet af lejligheden ved fraflytning, så længe arbejdet bliver udført af håndværksmestre eller faglærte håndværkere. Derudover skal der rettes henvendelse til udlejer for farvekoder til maling. Hvis lejer selv sørger for istandsættelsen, skal istandsættelsen være færdig til fraflytningssynet, dvs. senest 15 dage før lejemålets ophør. Såfremt lejer ikke ønsker at forestå lejlighedens istandsættelse, sørger udlejer for dette, og lejer skal blot sørge for, at lejligheden er ryddet og rengjort på fraflytningsdagen.

Ca. 15 dage eller 10 arbejdsdage før lejemålets ophør foretages et fraflytningssyn, hvor en synsmand og en maler gennemgår lejligheden sammen med lejer. Hvis lejer selv har forestået istandsættelsesarbejdet, bliver dette arbejde efterset, og eventuelle mangler bliver noteret i en flytterapport efter overstået flyttesyn. Hvis udlejer derimod skal stå for istandsættelsen, bliver arbejdets omfang vurderet afslutningsvist under synet, og malerens del af istandsættelsesarbejdet udregnes og indskrives i fraflytningsrapporten.

Ved fraflytningssynet aflæses lejlighedens el-, gas-, vand- og varmemålere, og udlejer sørger for indberetning til Aalborg Kommune.

Udlejer sørger for framelding af NORLYS.

Lejer sørger for framelding af internetabonnement.
I lejeloven er det bestemt, at fraflyttende lejer skal oplyse sin nye adresse til udlejer senest 8 dage efter fraflytning.
Lejer modtager en flytteopgørelse omkring en måned efter lejemålets ophør. På opgørelsen er depositum, forudbetalt leje, diverse udgifter opgjort, og de relevante regningsbilag er vedlagte. Lejers eventuelle tilgodehavende vil blive overført på det kontonummer, som lejer oplyser.
 • Alle egne lamper og gardiner er taget ned og møbler er fjernet.
 • Alle skabe og skuffer er tomme og rengjorte.
 • Alle lejlighedens egne pærer lyser (Køleskab, emhætte, ovn, spots o.l.)
 • Dørklokkens batteri er om nødvendigt skiftet.
 • Lejlighedens vinduer er pudsede både indvendigt og udvendigt.
 • Køleskab og fryser er afrimede og rengjorte.
 • Komfur, riste, bradepander, emhættefilter og eventuelt opvaskemaskine er rengjorte.
 • Alle hvidevarer er rengjorte og trukket ud fra bagvæggene.
 • Alle vandhanernes sier er afkalkede, og alle propperne til vaskene er intakte.
 • På badeværelset er vask, toilet, bad og ventilator rengjorte.
 • Kælderrum, loftsværelse og/eller cykelskur er tømte og om nødvendigt rengjorte.
 • Alle lejlighedens nøgler er afleveret til fraflytningssynet (dør, postkasse, kælder, etc.).

Opret dig hos iciti

Brugernavn
Email