Info til lejere

Sådan bor du hos iCiti

Vi udlejer alle vores lejligheder efter Boligreguleringsloven § 5 stk. 2. Det vil sige, at det er en markedsbaseret husleje. Det betyder, at lejer har såvel den indvendige vedligeholdelse i lejemåls perioden som istandsættelsesforpligtelsen ved fraflytning.

Sohngårdsholmparken
Golfhaven lejlighed, stuebillede

Denne forpligtelse er svær at sætte konkrete tal på. Dog ligger den ofte under det indbetalte depositum. Vi kan også fortælle, at vi har forhandlet en fast rabataftale i stand med maleren, der betyder 10 % rabat til vores lejere. De ovennævnte vilkår er en forudsætning for, at vi altid kan tilbyde kommende lejere lækre, nyistandsatte lejligheder med hvidevarer af bedste kvalitet.

Indflytning

At bo hos iCiti

Fraflytning

Privatlivspolitik

Indflytningssyn

Kort tid efter indflytning holdes der et indflytningssyn, hvor udlejer og lejer sammen gennemgår boligen for eventuelle fejl. Indflytningssynet er gratis og tilbydes alle lejere som en sikkerhed, til når lejligheden fraflyttes igen

Indvendig vedligeholdelsesforpligtelse

Hvis der opstår skader eller fejl i lejligheden, så er lejer altid velkommen til at ringe til iCiti inden for åbningstiden. I nødstilfælde uden for åbningstiden henviser vi til nødnumrene, som er opsat i opgangen. Lejer er kun forpligtet til at betale for udbedringer i erstatningstilfælde, som kommer af lejers misligholdelse eller uagtsomhed. Almindelig slitage skal lejer derfor ikke betale for.

Fraflytningsdagen

Når et lejemål er blevet opsagt, skal man være ude af lejligheden ca. 15 dage eller 10 arbejdsdage før lejemålet ophører. Dvs. hvis lejemålet eksempelvis ophører den 1. oktober, skal man være ude af lejligheden senest den 15. september, således at den kan nå at blive istandsat til næste lejer. Lejer hæfter dog for lejemålet i hele opsigelsesperioden.

Rengøring ved fraflytning

Til fraflytningssynet (Se senere afsnit) forventes det, at lejligheden er tømt for alt inventar og grundigt rengjort. Såfremt lejligheden ikke vurderes tilstrækkeligt rengjort, benyttes et rengøringsfirma på lejers regning.

Salg af inventar til ny lejer

Fraflyttende lejer må gerne videresælge inventar til den nye lejer. Udlejer skal blot være informeret om salget og om at pågældende genstande derfor bliver i lejligheden.

Affald ved fraflytning

Ved fraflytning må man ikke henstille kasserede møbler og affald i gård eller kælderrum i stedet for at få det kørt væk. Af hensyn til de øvrige beboere og miljøet generelt vil henstillet inventar og affald blive fjernet på fraflyttet lejers regning.

Istandsættelse ved fraflytning

Lejer må gerne selv finde håndværkere til istandsættelsesarbejdet af lejligheden ved fraflytning, så længe arbejdet bliver udført af håndværksmestre eller faglærte håndværkere. Derudover skal der rettes henvendelse til udlejer for farvekoder til maling. Hvis lejer selv sørger for istandsættelsen, skal istandsættelsen være færdig til fraflytningssynet, dvs. senest 15 dage før lejemålets ophør. Såfremt lejer ikke ønsker at forestå lejlighedens istandsættelse, sørger udlejer for dette, og lejer skal blot sørge for, at lejligheden er ryddet og rengjort på fraflytningsdagen.

Fraflytningssyn

Ca. 15 dage eller 10 arbejdsdage før lejemålets ophør foretages et fraflytningssyn, hvor en synsmand og en maler gennemgår lejligheden sammen med lejer. Hvis lejer selv har forestået istandsættelsesarbejdet, bliver dette arbejde efterset, og eventuelle mangler bliver noteret i flytterapporten. Hvis udlejer derimod skal stå for istandsættelsen, bliver arbejdets omfang vurderet afslutningsvist under synet, og malerens del af istandsættelsesarbejdet udregnes og indskrives i fraflytningsrapporten.

Aflæsning af el, gas, vand og varme

Ved fraflytningssynet aflæses lejlighedens el-, gas-, vand- og varmemålere, og udlejer sørger for indberetning til Aalborg Kommune.

Framelding af STOFA

Udlejer sørger for framelding af STOFA-TV.

Framelding af Internet

Lejer sørger for framelding af internetabonnement.

Ny adresse

I lejeloven er det bestemt, at fraflyttende lejer skal oplyse sin nye adresse til udlejer senest 8 dage efter fraflytning.

Afregning af depositum og forudbetalt leje

Lejer modtager en flytteopgørelse omkring en måned efter lejemålets ophør. På opgørelsen er depositum, forudbetalt leje, diverse udgifter opgjort, og de relevante regningsbilag er vedlagte. Lejers eventuelle tilgodehavende vil blive overført på det kontonummer, som lejer oplyser.

Download listen som pdf

Synsmandens tjekliste

 • Alle egne lamper og gardiner er taget ned og møbler er fjernet.
 • Alle skabe og skuffer er tomme og rengjorte.
 • Alle lejlighedens egne pærer lyser (Køleskab, emhætte, ovn, spots o.l.)
 • Dørklokkens batteri er om nødvendigt skiftet.
 • Lejlighedens vinduer er pudsede både indvendigt og udvendigt.
 • Køleskab og fryser er afrimede og rengjorte.
 • Komfur, riste, bradepander, emhættefilter og eventuelt opvaskemaskine er rengjorte.
 • Alle hvidevarer er rengjorte og trukket ud fra bagvæggene.
 • Alle vandhanernes sier er afkalkede, og alle propperne til vaskene er intakte.
 • På badeværelset er vask, toilet, bad og ventilator rengjorte.
 • Kælderrum, loftsværelse og/eller cykelskur er tømte og om nødvendigt rengjorte.
 • Alle lejlighedens nøgler er afleveret til fraflytningssynet (dør, postkasse, kælder, etc.).

Indflytning

Kort tid efter indflytning holdes der et indflytningssyn, hvor udlejer og lejer sammen gennemgår boligen for eventuelle fejl. Indflytningssynet er gratis og tilbydes alle lejere som en sikkerhed, til når lejligheden fraflyttes igen

At bo hos iCiti

Lejer har indvendig vedligeholdelsesforpligtelse. Dvs. hvis der under lejeforløbet er brug for reparationer eller lignende, er der lejer, der skal henvende sig til de nødvendige håndværkere og betale regningen. Udlejer er dog gerne behjælpelig med at henvise til gode håndværkere med rimelige priser.

Fraflytning

Når et lejemål er blevet opsagt, skal man være ude af lejligheden ca. 15 dage eller 10 arbejdsdage før lejemålet ophører. Dvs. hvis lejemålet eksempelvis ophører den 1. oktober, skal man være ude af lejligheden senest den 15. september, således at den kan nå at blive istandsat til næste lejer. Lejer hæfter dog for lejemålet i hele opsigelsesperioden.

Til fraflytningssynet (Se senere afsnit) forventes det, at lejligheden er tømt for alt inventar og grundigt rengjort. Såfremt lejligheden ikke vurderes tilstrækkeligt rengjort, benyttes et rengøringsfirma på lejers regning.

Fraflyttende lejer må gerne videresælge inventar til den nye lejer. Udlejer skal blot være informeret om salget og om at pågældende genstande derfor bliver i lejligheden.

Ved fraflytning må man ikke henstille kasserede møbler og affald i gård eller kælderrum i stedet for at få det kørt væk. Af hensyn til de øvrige beboere og miljøet generelt vil henstillet inventar og affald blive fjernet på fraflyttet lejers regning.

Lejer må gerne selv finde håndværkere til istandsættelsesarbejdet af lejligheden ved fraflytning, så længe arbejdet bliver udført af håndværksmestre eller faglærte håndværkere. Derudover skal der rettes henvendelse til udlejer for farvekoder til maling. Hvis lejer selv sørger for istandsættelsen, skal istandsættelsen være færdig til fraflytningssynet, dvs. senest 15 dage før lejemålets ophør. Såfremt lejer ikke ønsker at forestå lejlighedens istandsættelse, sørger udlejer for dette, og lejer skal blot sørge for, at lejligheden er ryddet og rengjort på fraflytningsdagen.

Ca. 15 dage eller 10 arbejdsdage før lejemålets ophør foretages et fraflytningssyn, hvor en synsmand og en maler gennemgår lejligheden sammen med lejer. Hvis lejer selv har forestået istandsættelsesarbejdet, bliver dette arbejde efterset, og eventuelle mangler bliver noteret i flytterapporten. Hvis udlejer derimod skal stå for istandsættelsen, bliver arbejdets omfang vurderet afslutningsvist under synet, og malerens del af istandsættelsesarbejdet udregnes og indskrives i fraflytningsrapporten.

Ved fraflytningssynet aflæses lejlighedens el-, gas-, vand- og varmemålere, og udlejer sørger for indberetning til Aalborg Kommune.

Udlejer sørger for framelding af STOFA-TV.

Lejer sørger for framelding af internetabonnement.

I lejeloven er det bestemt, at fraflyttende lejer skal oplyse sin nye adresse til udlejer senest 8 dage efter fraflytning.

Lejer modtager en flytteopgørelse omkring en måned efter lejemålets ophør. På opgørelsen er depositum, forudbetalt leje, diverse udgifter opgjort, og de relevante regningsbilag er vedlagte. Lejers eventuelle tilgodehavende vil blive overført på det kontonummer, som lejer oplyser.

Download listen som pdf

Synsmandens tjekliste

 • Alle egne lamper og gardiner er taget ned og møbler er fjernet.
 • Alle skabe og skuffer er tomme og rengjorte.
 • Alle lejlighedens egne pærer lyser (Køleskab, emhætte, ovn, spots o.l.)
 • Dørklokkens batteri er om nødvendigt skiftet.
 • Lejlighedens vinduer er pudsede både indvendigt og udvendigt.
 • Køleskab og fryser er afrimede og rengjorte.
 • Komfur, riste, bradepander, emhættefilter og eventuelt opvaskemaskine er rengjorte.
 • Alle hvidevarer er rengjorte og trukket ud fra bagvæggene.
 • Alle vandhanernes sier er afkalkede, og alle propperne til vaskene er intakte.
 • På badeværelset er vask, toilet, bad og ventilator rengjorte.
 • Kælderrum, loftsværelse og/eller cykelskur er tømte og om nødvendigt rengjorte.
 • Alle lejlighedens nøgler er afleveret til fraflytningssynet (dør, postkasse, kælder, etc.).

Privatlivspolitik